ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn một phát biểu không đúng về công của lực điện trong điện trường đều

   

  • A.  \({A_{MN}} = {\rm{ }}q.Ed\) với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện. Chiều đường sức điện là chiều dương.
  • B.  \({A_{MN}} = {\rm{ }}q.Ed\) với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện. Chiều đường sức điện là chiều âm.
  • C. Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là    \({A_{MN}} = {\rm{ }}q.Ed\)
  • D. Công của lực điện trường  không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối  của đường đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   \({A_{MN}} = {\rm{ }}q.Ed\) với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện. Chiều đường sức điện là chiều dương. ⇒ Đáp án B sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7241

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON