YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bàn âm, trong điện trường đều ở giữa hai bàn kim loại phẳng, điện tích trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.

  • A.  \({W_d} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 16}}J.\)
  • B.  \({W_d} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 17}}J.\)
  • C.  \({W_d} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 18}}J.\)
  • D.  \({W_d} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 19}}J.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  Electron bị bản âm đẩy và bản dương hút nên bay từ bản âm về bản dương và lực điện sinh công dương.

  Điện trường giữa hai bản là điện trường đều E = 1000 V/m.

  Công của lực điện bằng độ tăng động năng của electron :

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} - 0 = q{E_d}\\
   =  - 1,{6.10^{ - 19}}.1000.( - {1.10^{ - 2}})\\
  {W_d} = 1,{6.10^{ - 18}}J
  \end{array}\)

  Động năng của electron khi nó đập đến bản dương là:

    \({W_d} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 18}}J.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7238

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON