YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

  • A. \(\small A_{MN} > A_{NP}\).
  • B. \(\small A_{MN} < A_{NP}\).
  • C. \(\small A_{MN} = A_{NP}\).
  • D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công của lực điện  \( A{\rm{ }} = {\rm{ }}Fscos\alpha \) , tuy MN dài hơn NP nghĩa là s1 > s2, nhưng nếu với góc \(\alpha \) khác nhau thì có thể xảy ra :

  AMN > ANP

  AMN < ANP,

  AMN = ANP.

  ⇒ Vậy chọn đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7240

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON