YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bằng nikêlin dài 1m có tiết diện 1mm2 và dây kia bằng sắt dài 2m có tiết diện 0,5mm2. Khi cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này trong cùng một thời gian thì dây nào tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn? Biết điện trở suất của nikêlin là 0,40.10-6Ω.m và điện trở suất của sắt là12,0.10-8Ω.m
   

  • A. Dây nikêlin tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn
  • B. Dây sắt tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn
  • C. Hai dây tỏa nhiệt lượng bằng nhau
  • D. cả ba đáp án đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dây sắt tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn. Ta có:

  Điện trở của dây Nikêlin là:

  R1 = \(ρ_1.l_1\over S_1\) = \(0,40.10^-6.1\over 10^-6\) = 0,4 Ω

  Điện trở của dây sắt là:

  R2 = ρ2l2/S2 = \(12.10^-8 .2\over 0,5.10^-6\) = 0,48 Ω

  R1 và R2 mắc nối tiếp nên dòng điện chạy qua chúng có cùng cường độ I. Kí hiệu nhiệt lượng tỏa ra ở các điện trở này tương ứng là Q1 và Q2.

  Ta có: I2t = \( {Q_1 \over R_1 }= {Q_2 \over R_2}\).

  Suy ra: \( {Q_1 \over Q_2}= {R_1 \over R_2}\)   

  Mà R2>R1   Nên ta có Q2>Q1.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON