YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Dây điện trở của một bếp làm bằng nicrom có điện trở suất 1,1.10-6 Ω.m, chiều dài 3m, tiết diện 0,05 mm2. Tính điện trở của dây.  

  • A. 66 Ω
  • B. 55 Ω
  • C. 60 Ω
  • D. 62 Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở của dây là:

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON