ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6670 μm khi truyền trong nước chiết suất n = 1,33. Bước sóng λ' của ánh sáng đó trong thủy tinh chiết suất n’ = 1,6 có giá trị bằng

  • A. 0,5883 μm 
  • B. 0,5544 μm
  • C. 0,5833 μm
  • D. 0,6503 μm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24671

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra học kì 2 Vật lý 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON