• Câu hỏi:

  Môi trường nhiệt đới gió mùa nằm ở 

  • A. Đông Á, Trung Đông
  • B. Nam Á, Đông Nam Á
  • C. Đông Á, Nam Á
  • D. Đông Nam Á, Trung Đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC