• Câu hỏi:

  Môi trường có diện tích rừng rậm xanh quanh năm rộng nhất thế giới là:

  • A. Môi trường xích đạo ẩm
  • B. Môi trường nhiệt đới.
  • C. Môi trường nhiệt đới gió mùa
  • D. Môi trường hoang mạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC