• Câu hỏi:

  Để nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc người ta căn cứ vào

  • A. Hình dáng bên ngoài
  • B. Chỉ số thông minh.
  • C. Cấu tạo cơ thể
  • D. Tình trạng sức khỏe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC