YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

  • A. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại
  • B. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi
  • C. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi
  • D. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA