AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặt cầu tâm I bán kính R = 11 (cm) cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn đi qua ba điểm A, B, C. Biết AB = 8 (cm) ,AC = 6(cm), BC = 10 (cm). Tính khoảng cách d từ I đến mặt phẳng (P).

  • A. \(d = \sqrt {21} \) (cm)
  • B. \(d = 4\sqrt 6 \) (cm)
  • C. d = 4 (cm)
  • D. \(d = \sqrt {146} \) (cm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>