RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \sin x + \cos x + 2\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. Hàm số đạt cực đại tại các điểm \(x = - \frac{{3\pi }}{4} + k2\pi ,\,k \in Z\)
  • B. Hàm số đạt cực đại tại các điểm \(x = \frac{\pi }{4} + k2\pi ,\,k \in Z\)
  • C. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm \(x = \frac{\pi }{4} + k2\pi ,\,k \in Z\)
  • D. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm \(x = - \frac{\pi }{4} + k2\pi ,\,k \in Z\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>