AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \sqrt {{x^3} - 3x} \) với \(x \in \left[ {2; + \infty } \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.
  • B. Hàm số có cả giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
  • C. Hàm số không có cả giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
  • D. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và có giá trị lớn nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>