YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho Parabol \(\left( P \right):y = {x^2} + 2x - 1,\) qua điểm M thuộc (P) kẻ tiếp tuyến với (P) cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B. Có bao nhiêu điểm M để tam giác ABO có diện tích bằng \(\frac{1}{4}.\)

  • A. 3
  • B. 6
  • C. 2
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C


  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA