AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc \(60^o\). Gọi M là điểm đối xứng với C qua D, N là trung điểm SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện. Tính thể tích V của khối đa diện chứa đỉnh C.

  • A. \(V = \frac{{7\sqrt 6 {a^3}}}{{36}}\)
  • B. \(V = \frac{{7\sqrt 6 {a^3}}}{{72}}\)
  • C. \(V = \frac{{5\sqrt 6 {a^3}}}{{72}}\)
  • D. \(V = \frac{{5\sqrt 6 {a^3}}}{{36}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C


  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>