YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện đều ABCD có cạnh 2a. Tính bán kính r của mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của tứ diện.

  • A. \(r = \frac{{\sqrt 6 a}}{6}\)
  • B. \(r = \frac{{\sqrt 6 a}}{{12}}.\)
  • C. \(r = \frac{{\sqrt 6 a}}{8}\)
  • D. \(r = \frac{{\sqrt 6 a}}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A


  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA