AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC. Tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn hệ thức \(\left| {\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} } \right| = a\) (với a là số thức dương không đổi) là: 

  • A.  Mặt cầu bán kính \(R = \frac{a}{3}\)
  • B. Đường tròn bán kính \(R = \frac{a}{3}\)
  • C. Đoạn thẳng độ dài \(\frac{a}{3}\)
  • D. đường thẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>