RANDOM
 • Câu hỏi:

  Làm thế nào để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng? 

  • A. Thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C1, C
  • B. Thay trị số điện trở của một trong hai điện trở R1, R
  • C. Câu A và B đều đúng
  • D. Câu A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C1, C
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA