AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động đa hài dùng tranzito thực hiện ở bước nào trong phần thực hành ?

  • A. bước 1
  • B. bước 2
  • C. bước 3
  • D. bước 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mạch dao động đa hài dùng tranzito thực hiện ở bước 3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>