YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Theo tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 10.10-6 mol/m3 không khí thì bị coi là ô nhiễm. Kết quả phân tích 50 lít không khí ở một số khu vực như sau:

  Khu vực Khối lượng SO2
  X 0,012 mg
  Y 0,01 mg
  Z 0,009 mg

  Không khí của khu vực bị ô nhiễm là:

  • A.

   X

  • B.

   Y và X

  • C.

   X, Y và Z

  • D. Không có khu vực nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm lượng SO2 ở nhà máy X là:

  \(\frac{{0,{{012.10}^{ - 3}}}}{{64}}.\frac{{1000}}{{50}} = 3,{75.10^{ - 6}}mol/{m^3}\)

  Hàm lượng SO2 ở nhà máy Y là:

  \(\frac{{0,{{01.10}^{ - 3}}}}{{64}}.\frac{{1000}}{{50}} = 3,{75.10^{ - 6}}mol/{m^3}\)

  Hàm lượng SO2 ở nhà máy Z là:

  \(\frac{{0,{{009.10}^{ - 3}}}}{{64}}.\frac{{1000}}{{50}} = 3,{75.10^{ - 6}}mol/{m^3}\)

  Như vậy hàm lượng SO2 của cả ba khu vực đều thấp hơn giới hạn cho phép.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON