AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tương quan hoocmon thực vật, câu nào sau đây có nội dung không đúng? 

  • A. Tỉ lệ giữa GA/AAB có ảnh hƣởng quyết định đến quá trình hạt nảy mầm hoặc duy trì trạng thái ngủ của hạt
  • B. Khi hạt ở trạng thái ngủ, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại
  • C. Trong hạt nảy mầm, AAB tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn GA giảm xuống rất mạnh
  • D. Tương quan giữa auxin và xitôkinin điều tiết sự phát triển của mô calus

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>