AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh sản vô tính ở thực vật là: 

  • A. Tạo ra cây con chỉ giống cây mẹ nên có sự thích nghi cao với mọi môi trường sống
  • B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái
  • C. Tạo ra cây con giống bố mẹ do có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái
  • D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ nên có tính đa dạng rất cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>