YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi điện phân nóng chảy muối của kim loại kiềm thì 

  • A.

   cả ion của gốc axit và ion kim loại đều chạy về cực dương. 

  • B. cả ion của gốc axit và ion kim loại đều chạy về cực âm.
  • C.

   ion kim loại chạy về cực dương, ion của gốc axit chạy về cực âm. 

  • D. ion kim loại chạy về cực âm, ion của gốc axit chạy về cực dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 128701

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON