YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo định luật Ôm phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây? 

  • A.

    Dòng điện qua dây dẫn kim loại có cường độ rất  

  • B. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ tăng dần.
  • C.

   Dây dẫn kim loại có nhiệt độ giảm dần.         

  • D. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 128737

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON