YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải tăng 

  • A.

   khối lượng mol của chất được giải phóng.     

  • B. hóa trị của chất được giải phóng.
  • C. thời gian lượng chất được giải phóng.     
  • D. cả 3 đại lượng trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 128732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON