YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng phóng điện trong chất khí? 

  • A.

   đánh lửa ở buzi;      

  • B. sét.          
  • C. hồ quang điện;     
  • D. dòng điện chạy qua thủy ngân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 128745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF