YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng? 

  • A.

   Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn; 

  • B. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều điện trường;
  • C.

   Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường. 

  • D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều điện trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 128694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON