YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào phát ra âm đó? 

  • A. Tay bác bảo vệ gõ trống   
  • B. Dùi trống
  • C. Mặt trống                
  • D. Không khí xung quanh trông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống do Mặt trống phát ra âm.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON