RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào phát ra âm đó? 

  • A. Tay bác bảo vệ gõ trống   
  • B. Dùi trống
  • C. Mặt trống                
  • D. Không khí xung quanh trông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống do Mặt trống phát ra âm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA