YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Khi bạn Tín nói thầm và tai bạn Na, bộ phận nào dao động phát ra âm? 

  • A. Màng nhĩ của bạn Na
  • B. Khí quản của bạn Tín
  • C. Lớp không khí giữa hai bạn
  • D. Dây âm thanh của bạn Tín

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi bạn Tín nói thầm và tai bạn Na, dây âm thanh của bạn Tín dao động phát ra âm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF