ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Khi bạn Tín nói thầm và tai bạn Na, bộ phận nào dao động phát ra âm? 

  • A. Màng nhĩ của bạn Na
  • B. Khí quản của bạn Tín
  • C. Lớp không khí giữa hai bạn
  • D. Dây âm thanh của bạn Tín
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi bạn Tín nói thầm và tai bạn Na, dây âm thanh của bạn Tín dao động phát ra âm.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 42080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1