RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Nguồn âm là gì? 

  • A.  Là những vật làm cho vật khác phát ra âm thanh
  • B. Là những vật phát ra âm thanh
  • C.  Là những âm thanh phát ra từ âm thoa
  • D. Cả 3 câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguồn âm là những vật phát ra âm thanh

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA