YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Nguồn âm là gì? 

  • A.  Là những vật làm cho vật khác phát ra âm thanh
  • B. Là những vật phát ra âm thanh
  • C.  Là những âm thanh phát ra từ âm thoa
  • D. Cả 3 câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguồn âm là những vật phát ra âm thanh

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON