ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:
  It is believed that in India, when there is death in the family, the family members don't attend any marriages and do not____any festivals for a year.
   
  • A. celebrate
  • B. like
  • C.  take part
  • D. perform
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 127394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1