RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:
  It is believed in Brazil that placing a small cup or dish of salt in the corner of your house will _____ you good luck.
  • A. take
  • B.      carry
  • C. bring
  • D. result
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 127392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1