ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:
  Due to the gender pay gap, women____less than men in every country, from as little as 6% in Belgium to as high as 37% in South Korea.
  • A. save
  • B. make
  • C. work
  • D. earn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 127393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1