ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:
  For years, tablets have enriched our lives at work and at home, allowing us to stay ______and access information with ease.
   
  • A. connect
  • B. connected
  • C. connecting
  • D. connection
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 127395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1