YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  In the future many large corporations = ________ will be wiped out and millions of jobs will be lost.

  • A.  companies
  • B. services
  • C. supermarkets
  • D. farms

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1971

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF