YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  If the North Sea _______ in winter, you could walk from London to Oslo.

   

  • A. happened to freeze
  • B. froze
  • C. should freeze
  • D. should happen to freeze

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4658

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON