ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  If I _______ a more reliable car, I ' to Spain rather than fly.

  • A. would have - would drive
  • B. had - had driven
  • C. had - would drive
  • D. would have had - would drive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON