YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  If I _______ a more reliable car, I ' to Spain rather than fly.

  • A. would have - would drive
  • B. had - had driven
  • C. had - would drive
  • D. would have had - would drive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF