AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ninety-seven percent of the world water is saltwater is found in the oceans of the Earth.

   

  • A. percent
  • B. world
  • C. is found
  • D. the oceans

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  is found ---> found

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>