• Câu hỏi:

  The population of the world has been increased faster and faster.

  • A. of
  • B. has been
  • C. increased
  • D. faster and faster

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  increased ---> increasing

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC