YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The population of the world has been increased faster and faster.

  • A. of
  • B. has been
  • C. increased
  • D. faster and faster

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  increased ---> increasing

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4618

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF