AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It would have been a much more serious accident _____ fast at the time.

  • A. was she driving
  • B. had she been driving
  • C. she had driven
  • D. if she drove

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>