ADMICRO
UREKA
 • Choose one sentence that has the same meaning as the root.

  Câu hỏi:

  I wish I had a computer.

  • A. I used to have a computer.
  • B. I have a computer but I don’t use it.
  • C. I don’t have a computer but I want to have one.
  • D. I don’t like using my computer.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON