YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I was born ............ April.

  • A. at
  • B. in
  • C. on
  • D. to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  I was born in April.

  Trước tháng ta dùng giới từ "in"

  Dịch: Tôi sinh vào tháng Tư.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371215

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON