YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ………… is smaller? – Jenny is.

  • A. Who’s
  • B. What
  • C. Who
  • D. When

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Who is smaller? – Jenny is.

  Vì trong câu đã cho đã có "is" nên ta chỉ cần chọn từ để hỏi là "Who"

  Dịch: Ai nhỏ hơn? - Jenny.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON