YOMEDIA
NONE
 • Find one odd word A, B, C or D

  Câu hỏi:

  Find one odd word: have breakfast, have dinner, have lunch, go to bed

  • A. have breakfasy
  • B. have dinner
  • C. have lunch
  • D. go to bed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. have breakfast: ăn sáng

  B. have dinner: ăn tối

  C. have lunch: ăn trưa

  D. go to bed: đi ngủ

  ⇒ Cụm từ khác loại là D. go to bed

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON