YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bill is shorter ............. his brother.

  • A. than
  • B. more
  • C. this
  • D. that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bill is shorter than his brother.

  Cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn vần: S1 + be + Adj-er + than + S2

  Dịch: Bill thấp hơn anh trai của mình.

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON