AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Huyết áp tối thiểu tính bằng mmHg của 2750 người lớn (nữ) như sau

  H.áp 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
  Người 8 8 90 186 394 464 598 431 315 185 46 25

  Số trung bình cộng và phương sai của bảng trên là.

  • A. \(\overline x  \approx \) 69,39mmHg, s2  \( \approx \) 93,8.      
  • B. \(\overline x  \approx \) 70mmHg, s2  \( \approx \) 93.      
  • C. \(\overline x  \approx \) 69,39mmHg, s2  \( \approx \) 100.      
  • D. \(\overline x  \approx \) 69,29mmHg, s2  \( \approx \) 94.      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>