AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh (thang điểm 20). Kết quả như sau

  Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Tân số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2

  Giá trị của phương sai gần bằng:

  • A. 3,69.
  • B. 3,71   
  • C. 3,95                     
  • D. 3,96

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>