AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của hai lớp 10 được giáo viên thống kê trong bảng sau:

  Lớp điểm Tần số
  [4;5] 7
  [5;6] 65
  [6;7] 24
  [7;8] 4

  Số trung bình là:

  • A. 5,7
  • B. 6,1
  • C. 5,27
  • D. 5,75

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>