YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hoạt động của tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng của hoocmon nào? 

  • A. FSH.
  • B. LH.
  • C. Ostrogen. 
  • D. FSH và LH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hoạt động của tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng của hoocmon FSH và LH do tuyến yên tiết ra.

  → Đáp án: D 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON