ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thể vàng tiết ra hoocmon sinh dục nữ là hoocmon nào? 

  • A. LH.
  • B. FSH.
  • C. Ostrogen. 
  • D. Testosteron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể vàng tiết ra hoocmon sinh dục nữ là hoocmon ostrogen.

  → Đáp án: C 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136614

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON